วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552

Shampoo's Bubble TestTest Shampoo's Bubble Shader and using nParticles for simple Dynamic.

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552

WIP : First test Lenso Project D04 with tire
First render test Lenso Project D04 with tire
Use Maya 2009 mia shader with Final Gathering

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552